Δημοσιότητα

Αναφορές στον Τύπο με τη μορφή αποκομμάτων και videos από παρουσιάσεις της δουλειάς μας στην τηλεόραση.