Κατασκευή Προστατευτικών Κουτιών Για Βιβλία & Κουτιά Αρχειοθέτησης
4 τρίωρα μαθήματα / κόστος €150,00


Κατασκευή απλής θήκης προστασίας του βιβλίου (συρταρωτό κουτί), εξελιγμένου προστατευτικού κουτιού με αρχειακά υλικά, κουτιών αρχειοθέτησης και αποθήκευσης.