Περαστή Βιβλιοδεσία / Δερματόδετο
8 τρίωρα μαθήματα / κόστος €300,00


Εξελιγμένες εφαρμογές στη βιβλιοδεσία, δέσιμο με δέρμα στη ράχη και τις γωνίες και εξ΄ολοκλήρου δέρμα, φινίρισμα βιβλιοδεσίας