Ειδικές Κατασκευές Βιβλιοδεσίας

Κατασκευή φωτογραφικού άλμπουμ και ειδικές τεχνικές βιβλιοδεσίας (π.χ. non adhesive bindings)