Βασικές Τεχνικές Συντήρησης Βιβλίου Και Χαρτιού

Απλές επεμβάσεις συντήρησης τυπογραφικών με ιαπωνικό χαρτί (συμπλήρωση, στερέωση, κολλάρισμα χαρτιού) και φθαρμένων βιβλιοδεσιών.