Τεχνικές Χρυσώματος Και Διακόσμησης

Εφαρμογή χρυσοτυπίας με στοιχεία και διακοσμητικά εργαλεία, τεχνική έγκαυστης διακόσμησης και μοτίβα διακόσμησης.