Τεχνική Μαρμαρογραφίας
Δημιουργία χειροποίητων διακοσμητικών χαρτιών (μαρμαρόκολλες) με υδατοχρώματα.